יישומון מלווה למאמר: מגיאומטריה לאלגברה ובחזרה – המקרה של מקומות גיאומטריים
כתבה: אנא וקנין.
מדור: במבט נוסף.
תקציר: המאמר דן בהוראת הנושא גאומטריה אנליטית בכיתות י"ב ברמת 5 יחידות לימוד מנקודת מבט מקשרת. במאמר מוצעות, בליווי דוגמאות ויישומונים דינמיים, דרכים להתבונן בבעיות דרך עדשת הגאומטריה האוקלידית, הן כדי לשער, לפני התהליך האלגברי, מהו המקום הגאומטרי שעתיד להתקבל, והן במטרה לפרש, בסיום התהליך, את התוצאה שהתקבלה.
מקור: על"ה 58 תש"ף, 2020.
יישומון מלווה למאמר: מגיאומטריה לאלגברה ובחזרה – המקרה של מקומות גיאומטריים
כתבה: אנא וקנין.
מדור: במבט נוסף.
תקציר: המאמר דן בהוראת הנושא גאומטריה אנליטית בכיתות י"ב ברמת 5 יחידות לימוד מנקודת מבט מקשרת. במאמר מוצעות, בליווי דוגמאות ויישומונים דינמיים, דרכים להתבונן בבעיות דרך עדשת הגאומטריה האוקלידית, הן כדי לשער, לפני התהליך האלגברי, מהו המקום הגאומטרי שעתיד להתקבל, והן במטרה לפרש, בסיום התהליך, את התוצאה שהתקבלה.
מקור: על"ה 58 תש"ף, 2020.

עניין של הגדרה: עליה וירידה ומה שביניהן (מצגת)

 

תיאור: דיון מדויק באוסף הגדרות לכיד (קוהרנטי) למושגים: תחום עליה או תחום ירידה, ו- עליה בנקודה או ירידה בנקודה.
במצגת מופיעות דוגמאות לפונקציות עבורן הדיון מחדד את הצורך בהגדרות המדויקות.

מקור: הרצאה של ד"ר חמוטל דוד מתוך יום עיון למורי חט"ע מטעם מחוז חיפה ומרכז המורים שהתקיים ב- 27.03.2019.

למצגת

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos