תיאור: בפעילות נזרעים זרעים לקראת פתרון בעיות ערך קיצון שנלמדות בכיתה ט' ובחטיבה העליונה.

למורה

לתלמיד

لطالب باللغة العربية

 

תיאור: המשימה היא משימה אוריינית הדורשת קריאה ופענוח נתונים מתוך פיסקת מידע ויכולה להתאים לתלמידים ברמות הגבוהות בכיתות ח.

למורה

לתלמיד

لطالب باللغة العربية

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos