תיאור: לפניכם שאלה קצרה ומשימות מתפתחות ממנה, העוסקות בסרטוט סקיצות של פולינומים באמצעות חקירה איכותנית. השאלות עוסקות רק בפולינומים המתפרקים למכפלות של גורמים לינאריים. מהצגת הפולינום כמכפלה נבחן הקשר לתחומי החיוביות והשליליות של הפולינום. 


 

תיאור: לפניכם שאלה קצרה ומשימות מתפתחות ממנה העוסקת בסרטוט סקיצות של פונקציות מנה של פולינומים – פונקציות רציונליות. הסרטוט מתבצע באמצעות חקירה איכותנית על סמך הפירוק לגורמים של המונה והמכנה, כך שמתקבל מידע לגבי מאפסי הפונקציה, האסימפטוטות שלה המאונכות לצירים ותחומי החיוביות והשליליות שלה. כל הפונקציות בפעילות זו הן פונקציות מנה של פולינומים שניתנים לפירוק כמכפלות של גורמים ליניאריים.


 

תיאור: לפניכם שאלה קצרה העוסקת בקשר בין גרף פונקציה לגרף הנגזרת תוך התמקדות במציאת משיקים לפונקציה באמצעות גרף הנגזרת. המשימה אינה מכילה ביטויים אלגבריים, כך שאין צורך בטכניקה אלגברית של גזירה. 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos