לפניכם משימות בנושאים שונים, המתפתחות מתוך "שאלות קצרות". השאלה הקצרה מהווה נקודת התחלה לשיעור שלם המתפתח ממנה. המשימות מתאימות לחידוד והעמקה של ההבנה במהלך הלמידה של הנושא, או לקראת בחינה, לצורך חזרה.


תיאור: לפניכם שאלה העוסקת בפונקציות עם שורשים ריבועיים, תוך התמקדות בתחום ההגדרה, הקשר לפונקציית הנגזרת, וקיום אסימפטוטות אנכיות לפונקציית הנגזרת. בהמשך מופיעות שאלות לתרגול נוסף.

 

תיאור: לפניכם שאלה העוסקת בפונקציות עם שורשים ריבועיים וחקירת תכונותיה ללא שימוש בנגזרת. בהמשך מופיעות שאלות לתרגול הנושא והעמקה, הכוללות גם גזירה טכנית.

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos