תיאור: לפניכם שאלה קצרה ושאלות העמקה המתפתחות ממנה העוסקות בהתאמה בין ביטויים של פולינומים לבין סקיצות של הגרפים שלהם, באמצעות חקירה איכותנית של הצגת הפולינום כמכפלה של גורמים לינאריים. בשאלות ההעמקה נדרשת מהתלמיד המיומנות של פירוק לגורמים. 


 

תיאור: לפניכם שאלה קצרה ושאלות המתפתחות ממנה, העוסקות בקשר בין גרף של פולינום לבין גרף הנגזרת שלו. בכל הפעילות ההתייחסות היא לייצוג הגרפי בלבד ללא ביטויים אלגבריים. השאלה הקצרה עוסקת בפונקציות ריבועיות, שאלות ההעמקה מתייחסות לפולינומים ממעלות גבוהות יותר. 


 

תיאור: לפניכם שאלה שעוסקת בפונקציית מנה, נגזרתה, והקשר ביניהן. בהמשך מופיעות שאלות העוסקות בפונקציות מנה נוספות, פעולות אלמנטריות על הפונקציות והקשר לגרף הנגזרת.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos