קשר בין גרף פונקציה לגרף נגזרת בפונקציות מנה

תיאור: לפניכם שאלה שעוסקת בפונקציית מנה, נגזרתה, והקשר ביניהן. בהמשך מופיעות שאלות העוסקות בפונקציות מנה נוספות, פעולות אלמנטריות על הפונקציות והקשר לגרף הנגזרת.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos