קשר בין גרף פונקציה לגרף נגזרת בפונקציות עם שורשים ריבועיים

תיאור: לפניכם שאלה העוסקת בפונקציות עם שורשים ריבועיים, תוך התמקדות בתחום ההגדרה, הקשר לפונקציית הנגזרת, וקיום אסימפטוטות אנכיות לפונקציית הנגזרת. בהמשך מופיעות שאלות לתרגול נוסף.

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos