תיאור: לפניכם שאלה קצרה שעוסקת בישר ומישור במרחב, בהצגותיהם האלגבריות ובמשמעויות גיאומטריות שלהן. בהמשך, מופיעות שאלות העוסקות במושגים נוספים במרחב כמו נורמל, מרחקים וזווית בין ישר למישור.

 

תיאור: אוסף משימות העוסק בפתרון שאלות מילוליות המיועדות לתלמידי כיתה ז'. המשימות מדורגות בחלקן ומאפשרות שיח ופתרון אריתמטי (חשבוני) בהמשך למיומנויות שנלמדו בביה"ס היסודי, כך שכל תלמיד בכיתה ז' יוכל להתמודד עימן, גם אם טרם השיג שליטה במיומנויות האלגבריות הנדרשות לפתרון.

 

תיאור: משימה המתייחסת לקריאת גרף של מרחק מנקודת יציאה לפי זמן. הגרף בנוי מקטעים ישרים, כלומר – קטעים של פונקציות קוויות.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos