לפניכם יחידת לימוד העוסקת בקריאת גרפים ומיועדת לתלמידי כיתות ח' ו-ט'. המשימות עוסקות בנושאים שונים, בחלקן מכילות יישומונים.
להלן סדר הפעילויות המתאים לעבודה באמצעות היחידה:

 1. טבלה וגרף
  מצגת: טבלה וגרף / بالعربية
  טבלה וגרף - הכנסה כספית

 2. גרף משולב מכמה קטעי גרפים
  מצגת: גרף משולב מכמה מקטעי גרפים - צריכת סוכר / بالعربية
  גרף משולב מכמה מקטעי גרפים

 3. השוואה בין גרפים
  מצגת: השוואה בין גרפים - נשים וגברים באקדמיה / بالعربية
  השוואה בין גרפים – משימה: מרחק מכדור הארץ

 4. משימות מסכמות - גרף משולג והשוואה בין גרפים
  משימה מסכמת 1 – גרף משולב והשוואה בין גרפים – ממוצע ציונים
  משימה מסכמת 2 – גרף משולב והשוואה בין גרפים – אימון ריצה

תיאור: משימה המקשרת בין ייצוג נתונים בטבלת ערכים לבין ייצוגם בגרף. היא מזמנת עיסוק במושג "כדאיות" בהקשר של נקודת מקסימום בגרף.

תיאור: ביחידה זו נציג את המבנה ואת העקרונות של שיטת ההוכחה באינדוקציה מתמטית, נצביע על הדגשים הנדרשים בהוראת הנושא, על סוגי הטענות שיוצגו בפני התלמידים במסגרת תוכנית הלימודים ועל האתגרים הלוגיים והאלגבריים שמעלה העיסוק בנושא. בצד אלה, נציע מהלך הוראה שנועד להוביל לבניית הבנה שלמה ככל האפשר של תהליך ההוכחה באינדוקציה מתמטית. כל פרק מתחיל בהסבר תיאורטי ודוגמה פתורה, אחת לפחות. בהמשך מופיעים תרגילים.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit