תיאור: משימה המקשרת בין ייצוג נתונים בטבלת ערכים לבין ייצוגם בגרף. היא מזמנת עיסוק במושג "כדאיות" בהקשר של נקודת מקסימום בגרף.

תיאור: ביחידה זו נציג את המבנה ואת העקרונות של שיטת ההוכחה באינדוקציה מתמטית, נצביע על הדגשים הנדרשים בהוראת הנושא, על סוגי הטענות שיוצגו בפני התלמידים במסגרת תוכנית הלימודים ועל האתגרים הלוגיים והאלגבריים שמעלה העיסוק בנושא. בצד אלה, נציע מהלך הוראה שנועד להוביל לבניית הבנה שלמה ככל האפשר של תהליך ההוכחה באינדוקציה מתמטית. כל פרק מתחיל בהסבר תיאורטי ודוגמה פתורה, אחת לפחות. בהמשך מופיעים תרגילים.


מעניקים משמעות לבעיות מילוליות: המודל הרב־ממדי לעיצוב בעיות בהקשר

כתבו: נדב מרקו, אליק פלטניק ואנא וקנין
מדור: מהמחקר בחינוך המתמטי

תקציר:
במאמר זה אנו מצביעים על החשיבות שבאימוץ ביקורתי ואדפטיבי של חומרי הוראה בידי מורים למתמטיקה לפני הבאתם בפני התלמידים בכיתות. מורות ומורים המביאים לכיתה בעיות שעיצבו בעצמם, מעוררים סקרנות ומוטיבציה גבוהות יותר ופותחים בפני תלמידיהם אפשרויות למידה מגוונות. כיצד ניתן לעצב או להתאים תרגילים ובעיות מספרי לימוד? במחקר רחב היקף בן שלוש שנים בחנו כיצד מורים מחברים ומעצבים מחדש בעיות מתמטיות בהקשר – בעיות המבוססות על סיטואציות מחיי היומיום. בעזרת תיאוריית הווריאציות (הָהֶגְוֵון) של הלמידה זיהינו מספר ממדים שסייעו למורים ביצירת בעיות מגוונות ומשמעותיות עבור תלמידיהם. אנו מציגים את המודל הרב־ממדי ומדגימים כיצד ניתן ליישמו.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos