משימה מסכמת 1 – גרף משולב והשוואה בין גרפים – ממוצע ציונים

תיאור: המשימה עוסקת בהשוואה בין שתי דרכים לחישוב ציונים, המיוצגות באמצעות ייצוג מילולי וייצוג גרפי. התלמידים נדרשים להשוות בין נתונים שמתקבלים מקריאת הגרפים. אין במשימה התייחסות לביטוי האלגברי של כל גרף.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos