משימה מסכמת 2 – גרף משולב והשוואה בין גרפים – אימון ריצה

תיאור: המשימה עוסקת בקריאת גרפים המתארים אימוני ריצה – מרחק במטרים לעומת זמן בדקות. גרף אחד מחולק למקטעים, הנבדלים ביניהם בקצב השינוי של המרחק, שני גרפים אחרים הם בעלי קצב שינוי קבוע – ישרים. התלמידים נדרשים לפרש את המשמעות של המקטעים השונים בגרף הראשון ולהשוות בין שלושת הגרפים, כאשר הם מוצגים באותה מערכת צירים.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos