משולשים דומים ומצולעים דומים

geogebra dinoמקור:  גאוגברה טיוב

אופי הפעילות: יישומים דינאמיים.

תיאור: אוסף פעילויות אינטרקטיביות בגאוגברה בנושא דמיון משולשים ומצולעים, קנה מידה ופרופורציות.

 

 

 

 


 

מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי

תאור: דף עבודה ויישום דינאמי

 

 

 


מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי  

תאור: יישום דינאמי לדיון וחקירה של המשפט: הגובה במשולש ישר זווית שווה לממוצע הגיאומטרי של היטליו.

 


מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות:  חקר בעזרת יישום דינאמי

תאור: דף עבודה ויישום דינאמי העוסק במשפט קטע אמצעים במשולש. דף העבודה מטפל בתכונות קטע אמצעים במשולש ובתנאים המספיקים וההכרחיים לקיומו.

 

 

 


מקור: Illuminations - NCTM 

אופי הפעילות: חקירה אינטראקטיבית של מלבנים דומים , כיצד משתנה יחס הצלעות,יחס ההיקפים, ויחס השטחים . בפעילות נלווית ניתן גם לחקור את הגרפים של שינוי ההיקפים והשטחים במלבנים דומים. חקירה אינטראקטיבית של תיבות דומות , יחס המקצועות, שטחי פנים, הנפחים.

 


מקור: LearnZillion 

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: סרטון ומצגת לשימוש בדמיון משולשים ישרי זווית לפתרון הבעיה – כיצד מוצאים את גובה הבניין. במצגת הסבר כללי על דמיון משולשים לפי זוויות, דוגמאות חישוביות והתייחסות לטעויות נפוצות. מצורף גם מדריך למורה.


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי

תאור: דף עבודה אינטראקטיבי ובו בודקים מהו התנאי המספיק לדמיון משולשים והוכחתו.

 


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: דף עבודה ויישום דינאמי לחקירה וגילוי של היחסים במשפט תאלס והנחיות להוכחתו.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos