משולשים דומים ומצולעים דומים

geogebra dinoמקור:  גאוגברה טיוב

אופי הפעילות: יישומים דינאמיים.

תיאור: אוסף פעילויות אינטרקטיביות בגאוגברה בנושא דמיון משולשים ומצולעים, קנה מידה ופרופורציות.

 

 

 

 


 

מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי

תאור: דף עבודה ויישום דינאמי

 

 

 


מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי  

תאור: יישום דינאמי לדיון וחקירה של המשפט: הגובה במשולש ישר זווית שווה לממוצע הגיאומטרי של היטליו.

 


מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות:  חקר בעזרת יישום דינאמי

תאור: דף עבודה ויישום דינאמי העוסק במשפט קטע אמצעים במשולש. דף העבודה מטפל בתכונות קטע אמצעים במשולש ובתנאים המספיקים וההכרחיים לקיומו.

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit