משולשים דומים ומצולעים דומים

geogebra dinoמקור:  גאוגברה טיוב

אופי הפעילות: יישומים דינאמיים.

תיאור: אוסף פעילויות אינטרקטיביות בגאוגברה בנושא דמיון משולשים ומצולעים, קנה מידה ופרופורציות.

 

 

 

 


 

מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי

תאור: דף עבודה ויישום דינאמי

 

 

 


מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי  

תאור: יישום דינאמי לדיון וחקירה של המשפט: הגובה במשולש ישר זווית שווה לממוצע הגיאומטרי של היטליו.

 


מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות:  חקר בעזרת יישום דינאמי

תאור: דף עבודה ויישום דינאמי העוסק במשפט קטע אמצעים במשולש. דף העבודה מטפל בתכונות קטע אמצעים במשולש ובתנאים המספיקים וההכרחיים לקיומו.

 

 

 


מקור: Illuminations - NCTM 

אופי הפעילות: חקירה אינטראקטיבית של מלבנים דומים , כיצד משתנה יחס הצלעות,יחס ההיקפים, ויחס השטחים . בפעילות נלווית ניתן גם לחקור את הגרפים של שינוי ההיקפים והשטחים במלבנים דומים. חקירה אינטראקטיבית של תיבות דומות , יחס המקצועות, שטחי פנים, הנפחים.

 


מקור: LearnZillion 

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: סרטון ומצגת לשימוש בדמיון משולשים ישרי זווית לפתרון הבעיה – כיצד מוצאים את גובה הבניין. במצגת הסבר כללי על דמיון משולשים לפי זוויות, דוגמאות חישוביות והתייחסות לטעויות נפוצות. מצורף גם מדריך למורה.


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי

תאור: דף עבודה אינטראקטיבי ובו בודקים מהו התנאי המספיק לדמיון משולשים והוכחתו.

 


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: דף עבודה ויישום דינאמי לחקירה וגילוי של היחסים במשפט תאלס והנחיות להוכחתו.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit