הגמד שרצה להיות ענק

Sample Imageמקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: פיצוח ובו חקירת משולשים ומלבנים דומים הנוצרים בעזרת הגדלה והקטנה. הפיצוח מאפשר חקירה אינטראקטיבית של יחס הדמיון בצורות דומות, יחס ההיקפים ויחס השטחים.

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit