בדמיונו של מונדריאן

Sample Imageמקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: פיצוח ובו חקירת מלבנים דומים. במשימה האינטראקטיבית מתבקשים התלמידים למצוא מלבנים דומים בתמונה של הצייר מונדריאן. ביישום הדינאמי ניתן להזיז, לסובב ולשנות את מימדי המלבנים. המשך

הפיצוח ציור באדום, כחול וצהוב ובו קישוריות בין אמנות וגיאומטריה.

 

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit