תיאור: פעילות זו מציגה את פונקציית השורש הריבועי ואת הגרף שלה באמצעות הקשר בין פונקציה זו לבין הענף החיובי של הפונקציה y=x^2. ההיכרות עם הקשרים בין שתי הפונקציות האלה זורעת זרעים לקראת פעילות המשך, העוסקת בין הנגזרות של שתי הפונקציות האלה.
מטרה מרכזית של הפעילות היא לפתח את ההבנה שהגרף של פונקציית השורש הריבועי מתקבל מגרף הפונקציה y=x^2 באמצעות החלפת תפקידי הצירים. הבנה זו תוביל, בהמשך, בפעילות שתעסוק בנגזרת של פונקציית השורש הריבועי, להבנה שהשיפועים של פונקציות אלה, בנקודות מתאימות, הם מספרים הופכיים.
בפעילות משולבים יישומון ושני אמצעי המחשה נוספים.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית نحو الخطّ البيانيّ للدّالّة


תיאור: פעילות זו עוסקת בשיקופים של פונקציות ביחס לציר ה-x וביחס לציר ה-y. לתלמידים מוצגות שתי מכונות המבצעות את השיקופים. עליהם לחקור את התכונות שנשארות ואת התכונות שמשתנות תחת כל אחד מהשיקופים. לפעילות מצורף יישומון, בו אפשר להחליף פונקציות ולראות את השיקופים שלהן בעזרת סימון – "הראה גרף הפלט" או בעזרת סימון עקבות. התובנות שנרכשות באמצעות הפעילות מתווספות ל"ארגז הכלים" של התלמידים, כך שיוכלו להשתמש בהן עבור פונקציות אחרות. הפעילות מניחה בסיס גם להבנה של המושגים פונקציה זוגית ופונקציה אי-זוגית.
מומלץ לבצע פעילות זו אחרי פעילות הפתיחה "פונקציות מבעד למראה - שיקופים" המופיעה באתר המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל-יסודי.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית  صندوق الأدوات انعكاسات 


תיאור: פעילות זו עוסקת בפונקציות הופכיות לפונקציות פולינומיות בלבד המוגדרות לכל x.
הפונקציה (g (x המתקבלת מהפונקציה (f(x על ידי ביצוע הפעולה: (g(x) = 1/ f(x נקראת פונקציה הופכית לפונקציה (f(x.
התובנות שנרכשות באמצעות הפעילות מתווספות ל"ארגז הכלים" של התלמידים וישמשו אותם גם בפונקציות אחרות בהמשך לימודיהם וכן יניחו בסיס להבנה של מושגים שיילמדו בהמשך ובמיוחד אסימפטוטות אנכיות. מטרות הפעילות: להעמיק את ההבנה של הקשר בין גרף פונקציה פולינומית לבין גרף הפונקציה ההופכית לה, לפתח "חוש לפונקציות", לזהות ולנתח פונקציה הופכית באופן איכותני, להכיר ולהרחיב את מאגר הפונקציות והפונקציות ההופכיות להן, ליצור שיח מתמטי סביב מושג הפונקציה ההופכית כתשתית להבנת מושגים באנליזה.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית صندوق الأدوات دالّة عكسيّة- قسم "أ"


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos