תיאור: הפעילות שבידינו מספקת הסבר ויזואלי דינמי לביטוי האלגברי הפשוט של נגזרת הפונקציה y=lnx ומאפשרת לראות מדוע הנגזרת מיוצגת על ידי שבר, ומהו מקור ה- x במכנה.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית  إلى مشتقّة الدّالّة


תיאור: פעילות זו עוסקת במתיחה אנכית ובכיווץ אנכי של גרף של פונקציה. בהמשך לפעילות זו תוצע גם פעילויות העוסקת במתיחה אופקית ובכיווץ אופקי של גרף של פונקציה.

מטרות הפעילות הן:

    • להעמיק את ההבנה של הקשר בין גרף פונקציה לבין גרף הפונקציה המתקבל מהכפלת ערכי הפונקציה בקבוע.
    • לפתח "חוש לפונקציות".
    • לזהות ולנתח פונקציות וגרפים של פונקציות באופן איכותני.
    • להכיר ולהרחיב את מאגר הפעולות הנעשות על פונקציות.
    • ליצור שיח מתמטי סביב המושג מתיחה אנכית וכיווץ אנכי של גרף של פונקציה כתשתית להבנת מושגים באנליזה.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית  صندوق أدوات تمدّد عامودي وتقلّص عامودي للرّسم البيانيّ للدالة

 


תיאור: זוהי פעילות ראשונה שעוסקת במושגים: פונקציה זוגית ופונקציה אי-זוגית. הפעילות מצמיחה אצל התלמיד את ההבנה ומובילה אותו להגדרה של המושגים. לפעילות מצורף יישומון.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית  صندوق أدوات دالّة زوجيّة ودالّة فرديّة – قسم "أ"


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos