תיאור: זוהי פעילות ראשונה שמציגה את הפונקציות הלוגריתמיות ואת הגרפים שלהן באמצעות הקשר ביניהן לבין הפונקציות המעריכיות המתאימות להן. חלק זה עוסק בפונקציות הלוגריתמיות עם בסיס גדול מ-1.

הפעילות יכולה להתאים למפגש הראשון עם הלוגריתמים, עוד לפני העיסוק באלגברה שלהם. לחילופין, בכיתה שלמדה כבר על פעולות אלגבריות עם לוגריתמים הפעילות מתאימה למפגש הראשון עם הגרפים של הפונקציות הלוגריתמיות.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית  إلى الخطوط البيانيّة للدّوال اللّوغاريتميّة - القسم الأوّل 

 


תיאור: זוהי פעילות ראשונה שמציגה את הפונקציות הלוגריתמיות ואת הגרפים שלהן באמצעות הקשר ביניהן לבין הפונקציות המעריכיות המתאימות להן. חלק זה עוסק בפונקציות הלוגריתמיות עם בסיס גדול מ-1.

הפעילות יכולה להתאים למפגש הראשון עם הלוגריתמים, עוד לפני העיסוק באלגברה שלהם. לחילופין, בכיתה שלמדה כבר על פעולות אלגבריות עם לוגריתמים הפעילות מתאימה למפגש הראשון עם הגרפים של הפונקציות הלוגריתמיות.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית  إلى الخطوط البيانيّة للدّوال اللوغاريتميّة القسم "ب"


תיאור: פעילות זו היא אחת משתי פעילויות המובילות להבנת המקדם n k המופיע בנוסחת ברנולי. בפעילות הנוכחית מספר בעיות ספירה שזורעות את הזרעים לקראת הבנת המקדמים, מבלי לעסוק כלל בהסתברות.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית بعدّة طرق؟ نعدّ الإمكانيّات كتحضيرًا لقانون برنولينعدّ 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos