דוגמא I לשאלון בגרות 035581 לפי התכנית החדשה ל- 5 יחידות

שאלון 581 תכנית חדשה – דוגמה 1              

פתרון   

مثال I لنموذج البجروت 035581 حسب المنهج الجديد لـ

 

דוגמא III לשאלון בגרות 035581 לפי התכנית החדשה ל- 5 יחידות

שאלון 581 תכנית חדשה – דוגמה 3              

פתרון   

مثال III لنموذج البجروت 035481 حسب المنهج الجديد لـ

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos