ביטויים אלגבריים

    - הקדמה - למורה

    - הצבות ביטויים

    - פישוט

מספרים מכוונים

    - הקדמה - למורה

    - חיבור וחיסור

    - כפל וחילוק

    - כל הפעולות

משוואות ואי-שוויונים

    - הקדמה - למורה

    - משמעות הפתרון

    - אומדן הפתרון ושיקולים בפתרון

 

    - פותרים משוואות ואי-שוויונים


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit