ביטויים אלגבריים

    - הקדמה - למורה

    - הצבות ביטויים

    - פישוט

מספרים מכוונים

    - הקדמה - למורה

    - חיבור וחיסור

    - כפל וחילוק

    - כל הפעולות

משוואות ואי-שוויונים

    - הקדמה - למורה

    - משמעות הפתרון

    - אומדן הפתרון ושיקולים בפתרון

 

    - פותרים משוואות ואי-שוויונים


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos