דוגמאות לשאלות דמויות בגרות - שאלון 035482

שאלון 035482    

פתרון שאלון 035482   

أمثلة لأسئلة شبيهة في البجروت لنموذج 035482

דוגמאות לשאלות דמויות בגרות - שאלון 035581 

שאלון 035581   

פתרון שאלון 035581   

أمثلة لأسئلة شبيهة في البجروت لنموذج 035581

דוגמא I לשאלון בגרות 035581 לפי התכנית החדשה ל- 5 יחידות

שאלון 581 תכנית חדשה – דוגמה 1              

פתרון   

مثال I لنموذج البجروت 035581 حسب المنهج الجديد لـ

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos