תוצרים מימי עיון וסדנאות - "קשר חם"

חתכי חרוט

הוכן ע"י: ד"ר חמוטל דוד.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מוצגים ארבעת חתכי החרוט: פרבולה, היפרבולה, אליפסה ומעגל. מובאות שתי הגדרות אנליטיות לכל אחד מן העקומים כמקומות גיאומטריים, וניתן הסבר לשקילות של ההגדרות הללו לחתכי החרוט המתאימים להם.
בנוסף, מודגם כיצד ניתן לקבל כל אחד מהעקומים באמצעות קיפולי נייר, וכיצד ניתן לזהות את הפרבולה בסדרה של מעגלים וישרים ואת ההיפרבולה והאליפסה בסדרות של מעגלים. כמו כן קיימת הפניה לאתרי אינטרנט הכוללים יישומונים הרלוונטיים לחומר המוצג.

 

מה עשוי לקרות בנקודות "חשודות" של פונקציה

הוכן ע"י: אלכס קופרמן.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר דוגמאות למקרים מיוחדים של התנהגות פונקציה בסביבת נקודות חשודות וטיפול במקרים אלה בהסתמך על משפטים מתמטיים מתאימים.

 

"בעית ירושת הגמלים"

הוכן ע"י: מאיר קשי.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מוצגת בעית ירושת הגמלים: חלוקה בדידה של כמות נתונה לפי יחס קבוע. מובא פתרון הבעיה והכללתה.
כן מובא רקע היסטורי לבעיה: פפירוס רינד ושברי יחידה.

 

גישה פונקציונלית להתרת אי-שוויונים

הוכן ע"י: אלכס קופרמן.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מוצג אוסף של אי-שוויונים מסוגים שונים הניתנים לפתרון בשיטה של חקירת פונקציות בעזרת חשבון דיפרנציאלי.

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit