פרויקט מחשב"ה )מהלכים מעודדי  חשיבה בהוראת המתמטיקה) נועד לחשוף מורי מתמטיקה להוראה מעודדת חקירה.

באתר מאגר משימות לחט"ב במגוון נושאים.


algebra skills

מאגר משימות העוסקות בהקניית מיומנויות אלגבריות, תוך הדגשת המשמעויות שלהן והפעלת תהליכי חשיבה מגוונים.

הוראת המתמטיקה היא בעלת שני כיוונים עיקריים:

א. הקניית תכנים - שהם "אבני הבניין" של  המקצוע וכוללים מושגים, הגדרות, משפטים (המובאים, בדרך כלל, באופן פחות פורמאלי כטענות או תכונות), ופרוצדורות (בדרך כלל, אלגוריתמיות).  התכנים הנלמדים בבית-ספר מפורטים בתכנית הלימודים, ומחובתו של המורה "לכסות" אותם בכיתתו.

ב. פיתוח תהליכי חשיבה - המופעלים על-ידי התלמידים במהלך למידת התכנים.

- מבוא למורה

- כיתה ז'

- כיתה ח'


 

מבחנים מתוקשבים וחינמיים במתמטיקה עבור כיתה ח המסכמים את מגוון הנושאים הנלמדים בתחום האלגברי, המספרי והגיאומטרי.

קישור לאתר


 

תיק "פרוייקטים לתלמידים":

פרוייקטים במתמטיקה לתלמידים להעמקה והעשרה במגוון נושאים וברמות שונות.

פותח במסגרת פרוייקט "מחר 98" – מודל לקידום החינוך המתמטי העל יסודי באצבע הגליל, הטכניון.

מבוא ורשימת פרוייקטים ותקצירים.


ספרי לימוד סרוקים כגון – ספרי הלימוד תכנית ש"י (3 יח"ל), ספרי הלימוד של דניאל שמיר, אוסף מאמרים בנושאים מתמטיים, אוסף יישומונים להשתנות גאומטרית וגרפים בבעיות קיצון ועוד.

 

 


בעיות החודש מאת "קשר חם" - בעיות לא שגרתיות לשילוב בכיתה, המוצגות באופן הדרגתי ומתפתח לכל הרמות.
בפיתוח "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos