פעילויות חקר מונחה בעזרת טכנולוגיה במגוון נושאים באנליזה ואלגברה, בפיתוח פרופ' מיכל ירושלמי באוניברסיטת חיפה ומטח.

חוברות לתלמיד ומדריכים למורה:


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos