פעילויות חקר מונחה בעזרת טכנולוגיה במגוון נושאים באנליזה ואלגברה, בפיתוח פרופ' מיכל ירושלמי באוניברסיטת חיפה ומטח.

חוברות לתלמיד ומדריכים למורה:


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit