mafmarמקבצי שאלות: שאלות סיכום לנושאים מרכזיים מתכנית הלימודים דל חטיבת הביניים (במסגרת רצף בין חטיבת הביניים לחטיבה עליונה) באתר המפמר.

 


 

mafmarחומרי השלמה לכיתות ח'-ט' באתר המפמר

 

 

 


 

misparim barosh"מספרים בראש"- מאגר שאלות למבחנים הארציים של כיתה ח', נערך ע"י מירטה לוין. 

כולל גם מצגות.

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit