erech muhlat

פונקצית הערך המוחלט

pdf 1 פונקצית ערך מוחלט לתלמיד| pdf 1פונקצית ערך מוחלט למורה

יחידת לימוד לכיתה המדעית

ביחידה זו נעסוק בהרחבה ובהעמקה במושג הערך המוחלט , נכיר ונחקור את פונקצית הערך המוחלט.
לראשונה נפגשנו במושג, כשלמדנו מספרים שליליים. הערך המוחלט של מספר מבטא בציר המספרים את מרחקו של המספר מהאפס. כך למשל, למדנו כי |-4|=4 .
ביחידה זו נלמד דרכים שונות לפתור משוואות ואי שוויונות בערך מוחלט. נכיר את גרף הפונקציה ערך מוחלט ופעולות שונות עליה. נפגוש ביישומים שונים של הרך המוחלט בבעיות מחיי היום יום.
במהלך היחידה מומלץ (אך לא הכרחי) להשתמש ביישומונים הדינאמיים המשולבים ביחידה, המאפשרים לראות את פעולת ההזזות והמתיחות באופן חזותי ומוחשי וכתנועה חיה של הגרפים.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos