פרויקט מחשב"ה )מהלכים מעודדי  חשיבה בהוראת המתמטיקה) נועד לחשוף מורי מתמטיקה להוראה מעודדת חקירה.

באתר מאגר משימות לחט"ב במגוון נושאים.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit