ספרי לימוד סרוקים כגון – ספרי הלימוד תכנית ש"י (3 יח"ל), ספרי הלימוד של דניאל שמיר, אוסף מאמרים בנושאים מתמטיים, אוסף יישומונים להשתנות גאומטרית וגרפים בבעיות קיצון ועוד.

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit