בעיות החודש מאת "קשר חם" - בעיות לא שגרתיות לשילוב בכיתה, המוצגות באופן הדרגתי ומתפתח לכל הרמות.
בפיתוח "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit