תוצרים מימי עיון וסדנאות - "קשר חם"

חכמת הדבורים - גרסה מתוקנת (יוני 2010)

הוכן ע"י: נצה מובשוביץ- הדר.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בנסיון לענות על השאלה "האם הדבורים בונות בחכמה את חלת הדבש?" מתבצע דיון על הגופים המרחביים היעילים לבניה זו.

טעויות של תלמידים כמנוף להוראה

הוכן ע"י: רותי רייז.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: במהלך הוראת המתמטיקה אנו נתקלים פעמים רבות ב"שגיאות סטנדרטיות" של תלמידים. אלו הן שגיאות, שעל פי רוב מורה יכול לצפותן מראש. נשאלת השאלה, האם ניתן לנצל ידע זה לגבי שגיאות אפשריות של תלמידים, כבר במהלך הוראת הנושא המתמטי הנלמד, במטרה לנסות ולהקטין ככל האפשר את השגיאות שיעשו התלמידים בפועל.
הפעילות מציגה ניתוח של סוגים שונים של טעויות של תלמידים וכן דרכים אפשריות לטפל בהן, במהלך הוראת הנושא.

סטנדרטים במתמטיקה

הוכן ע"י: מלכה מאונטוויטן.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: סטנדרטים הם כלי להגדרת הציפיות של המערכת מתלמידים ומבוגרים. הם קובעים מה התלמידים צריכים לדעת ומה הם צריכים להיות מסוגלים לבצע בתחנות שונות במהלך שנות הלימוד. בעקבות החלטת משרד החינוך על קביעת סטנדרטים לימודיים לשם שיפור הישגי התלמידים, הוקמו ועדות לקביעת סטנדרטים במקצועות השונים. בוועדת הסטנדרטים במתמטיקה לבית הספר היסודי נעשתה הבחנה בין סטנדרטים של תוכן לבין סטנדרטים של תהליך. בסדנה יודגמו סטנדרטים ורמות ביצוע מתכנית הלימודים של בית הספר היסודי ויידונו סטנדרטים ורמות ביצוע עבור תכנית הלימודים של חטיבת הביניים.

הרכבת מבחנים מתמטיים מפריטים רבי בחירה

הוכן ע"י: בוריס קויצ'ו.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: לפי גישה רווחת, מבחנים מתמטיים המבוססים על פריטים רבי-בחירה: (א) קלים להרכבה, (ב) קלים לבדיקה, (ג) מיועדים בעיקר להערכת ידע פרוצדוראלי. בחומר נבחן עמדה זו ונדון כיצד ניתן לבנות פריטים רבי-בחירה שיבדקו הבנה מושגית- רעיונית של המתמטיקה ואפילו הבנת הוכחות מתמטיות רב-שלביות. בחלק הראשון של הפעילות נדון ביתרונות ובחסרונות של שאלונים רבי-בחירה תוך ניתוח מתמטי-דידקטי של דוגמאות שונות בהן משתמשים במדינות שונות ובמבחנים בין-לאומיים. בחלק השני של הפעילות נתנסה בבניית שאלות רבות- בחירה בנושא "פונקציות וגרפים".


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit