המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - slider

another look

במבט נוסף - פעילויות מתוקשבות בעקבות מבחנים

פעילויות חקר בעזרת יישומונים בעקבות מבחני מפמ"ר ומבחני הבגרות

 

Alle 59 front cover site

על"ה 59 - אוגוסט 2021

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit