חומרים ממרכז המורים עבור התוכנית החדשה:

4 יח"ל

5 יח"ל


שאלות קצרות כמנוף ללמידה:

השאלה הקצרה מהווה נקודת התחלה לשיעור שלם המתפתח ממנה. המשימות מתאימות לחידוד והעמקה של ההבנה במהלך הלמידה של הנושא, או לקראת בחינה, לצורך חזרה.


דוגמאות לשאלונים לתוכנית החדשה

5 יחידות

שאלון ופתרון 581 – דוגמה 1 

שאלון ופתרון 581 – דוגמה 2 

שאלון ופתרון 581 – דוגמה 3 

שאלון ופתרון 581 – דוגמה 4 

שאלון ופתרון 581 – דוגמה 5 

4 יחידות

שאלון ופתרון 481 – דוגמה 1 

שאלון ופתרון 481 – דוגמה 2 


מצגות מתוך השתלמות של התוכנית החדשה לתכני כיתה י':


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit