פיתוח תוכנית הלימודים החדשה - אתר המפמ"ר - רציונאל ותיאור התוכנית ל-4 הרמות.

 

מצגות מתוך השתלמות של התכנית החדשה לתכני כיתה י' :


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit