חומרים ממרכז המורים עבור התוכנית החדשה:

4 יח"ל

5 יח"ל


שאלות קצרות כמנוף ללמידה:

השאלה הקצרה מהווה נקודת התחלה לשיעור שלם המתפתח ממנה. המשימות מתאימות לחידוד והעמקה של ההבנה במהלך הלמידה של הנושא, או לקראת בחינה, לצורך חזרה.


דוגמאות לשאלונים לתוכנית החדשה

5 יחידות

שאלון ופתרון 581 – דוגמה 1 

שאלון ופתרון 581 – דוגמה 2 

שאלון ופתרון 581 – דוגמה 3 

שאלון ופתרון 581 – דוגמה 4 

שאלון ופתרון 581 – דוגמה 5 

4 יחידות

שאלון ופתרון 481 – דוגמה 1 

שאלון ופתרון 481 – דוגמה 2 


מצגות מתוך השתלמות של התוכנית החדשה לתכני כיתה י':


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos