פונקציית הצטברות ומושג האינטגרל

תיאור: אינטגרל הוא אחד המושגים החשובים ביותר באנליזה מתמטית. פיתוח המושגים הקשורים במושג האינטגרל והסימונים הקשורים בו התרחש בשני כיוונים עיקריים: אינטגרל כגבול של סכומים וכלי לחישוב שטחים (אינטגרל מסויים) ואינטגרל כפעולה הפוכה לנגזרת (אינטגרל בלתי מסויים).
ההבנה של הקשר בין שניהם הוא אחד האתגרים בהוראת מושג האינטגרל.

יחידה זו מציגה מהלך הוראה שמצמיח בהדרגה את  המשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, הקושר בין גרף של פונקציה לבין שטח בינו לבין ציר ה-x בתחום מסוים.

רעיון ההצטברות מאפשר למידה הדרגתית מבוססת על מושגים שיש להם משמעות בעיני התלמידים (כולל קירוב) ולא רק על פרוצדורות פורמליות.
ניתן להצמיח את הרעיון של האינטגרל באופן אינטואיטיבי באמצעות שאלות מחיי יום-יום.

חלק 1 – הקדמה: הכרות עם פונקציית הצטברות בחיי יום-יום –
             לתלמידלמורהلطالب باللغة العربية

חלק 2 – פונקציית ההצטברות –
             לתלמיד, למורהلطالب باللغة العربية

חלק 3 – הקשר בין פונקציית ההצטברות לנגזרת שלה –
             לתלמיד, למורהلطالب باللغة العربية

חלק 4 – שאלות יישומיות –
             לתלמיד, למורהلطالب باللغة العربية


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos