רגרסיה

שאלות בנושא רגרסיה ומקדם מתאם

תיאור: לפניכם אוסף שאלות ברמת בגרות בנושא רגרסיה ומקדם מתאם בהלימה לתוכנית החדשה בכיתה י"א ברמת 4 יח"ל. 


שאלות משולבות – סטטיסטיקה ורגרסיה

תיאור: לפניכם אוסף של 8 שאלות בצירוף הסברים מלאים ופתרונות בהן משולבים ביחד הנושאים סטטיסטיקה תיאורית, התפלגות נורמלית ורגרסיה.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos