רגרסיה

שאלות בנושא רגרסיה ומקדם מתאם

תיאור: לפניכם אוסף שאלות ברמת בגרות בנושא רגרסיה ומקדם מתאם בהלימה לתוכנית החדשה בכיתה י"א ברמת 4 יח"ל. 


שאלות משולבות – סטטיסטיקה ורגרסיה

תיאור: לפניכם אוסף של 8 שאלות בצירוף הסברים מלאים ופתרונות בהן משולבים ביחד הנושאים סטטיסטיקה תיאורית, התפלגות נורמלית ורגרסיה.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit