75 שאלות קצרות לתרגול וחידוד ההבנה

תיאור: 75 שאלות קצרות מאד בנושאים השייכים לשאלון 035581. השאלות מיועדות לחידוד ההבנה ולבחינת יכולת ההפעלה של מיומנויות יסודיות. בתכנית הלימודים החדשה תיכלל בבחינת הבגרות שאלה שתורכב מסעיפים כאלה, בלתי תלויים זה בזה. השאלה תחליף את שאלה מספר 1 הקיימת בנושא בעיה מילולית.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית  أسئلة قصيرة للتمرّن وتعزيز الفهم -5 وحدات النموذج الأوّل


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit