צורות במרחב

 

shapes in spaceגופים תלת מימדיים בתכנית לימודים 

ישנה הסכמה שחשיבה מרחבית חשובה ללימוד נושאים מתמטיים מגוונים. אחת המטרות של לימוד גאומטריה הוא פיתוח חשיבה מרחבית. 

כבר תכנית הלימודים בבית הספר היסודי במתמטיקה שמה לה למטרה להדגיש את לימוד הגיאומטריה בכלל ואת הכרת הגופים התלת מימדיים בפרט.

בין ההדגשים העיקריים של התכנית יש דגש על פיתוח התפיסה החזותית במישור ובמרחב תוך התמקדות במטרות הבאות: 

- פיתוח כשרים גיאומטריים. 

- פיתוח יכולת חקירת צורות וגופים גיאומטריים ותכונותיהם. 

- עידוד יצירת דימויים חזותיים עשירים של מושגים גיאומטריים. 

- פיתוח יכולת הזיהוי של קשרים לוגיים בין העובדות הגיאומטריות. 

- טיפוח חקירת הקשר בין הצורות והגופים הנלמדים לבין העצמים והתופעות בסביבת התלמידים.

מטרת היחידה:

יחידה זו עוסקת ביכולות המאפיינות תובנה מרחבית. 

דיין ופטקין (על"ה 44, 2011) מחלקים את מכלול הראייה המרחבית לשלושה סוגים: 

- יכולת רוטציה שכלית – יכולת למצוא במהירות ובדיוק דגם זהה של צורה הנתונה במרחב; 

- יכולת לקבוע יחסים מרחביים ביחס לכיוון של הגוף העצמי, תוך התעלמות ממידע מסיח; 

- יכולת לבצע מניפולציות מורכבות ורב שלביות לגבי מידע מורחב.

מבוא

סדנה 1-  יכולת רוטציה שכלית

סדנה 2- יכולת לקבוע יחסים מרחביים ביחס לכיוון של הגוף העצמי, תוך התעלמות ממידע מסיח

סדנה 3  - יכולת לבצע מניפולציות מורכבות ורב שלביות לגבי מידע מורחב

סדנה 4  - הגופים האפלטונים


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos