על מרובעים והגדרות שקולות

 

squersנושא המרובעים הינו אחד הנושאים המרכזיים בתוכנית הלימודים בגיאומטריה לכיתה ט'.  בהתאם לתוכנית הלימודים לכיתה ט' נלמד נושא זה בגישה דדוקטיבית תוך שימת דגש על הגדרות מושגים, משפטים מתמטיים והוכחתם.
הגישה הננקטת להוראת נושא זה כפי שהיא באה לידי ביטוי בתוכנית הלימודים החדשה מתחילה בהוראת המקבילית דרך המלבן (מרובע אותו למדו התלמידים בכיתה ז'  והוגדר כמרובע בעל ארבע זויות ישרות), המעוין,  הריבוע, הדלתון והטרפז כלומר ההוראה מתבצעת בדרך של "הורדה"  של חלק מהתנאים המספיקים שנכללים בהגדרת המרובע, והוספת תנאים הכרחיים למושג.

היחידה מתייחסת להיבטים מתמטיים ודידקטיים הקשורים למבנה המשפט המתמטי והגדרת המושג. היחידה מעודדת:
- הכרות עם גישות שונות (מתמטיות ודידקטיות) להוראת משפחת המרובעים.
- הכרות עם ריבוי ההגדרות ושקילות טענות מתמטיות היכולות לשמש כהגדרות לאותו מושג.
- דיון בהיבטים מתה-מתמטיים הממוקדים בבחירת "ההגדרה הטובה".
- דיון על האופן בו משפיעה בחירת ההגדרה על סדר הוראת המושגים.
- הכרות עם נושא הסימטריה (סימטריה שקופית ומרכזית מהוות חלק מהנושאים הנדרשים במבחן הטימס) והשימוש בסימטריה בהגדרת בנושא המרובעים

שקילות הגדרות ומרובעים מיושגחדים

מבוא

רקע

סדנה 1 - שקילות הגדרות ומרובעים מיוחדים

סדנה 2 - שילוב מושג הסימטריה בתכנית הלימודים

סדנה 3 - פעילות חקר: מאלכסונים למרובעים

סדנה 4 - עצים של מרובעים


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit