מאגר יישומים דינאמיים

מאגר יישומים דינאמיים לפי נושא

אוסף יישומים דינאמיים ודפי עבודה אינטראקטיביים לשילוב בכיתת המתמטיקה.
כל היישומים פותחו במרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, בעזרת התוכנה גאוגברה, ניתן לצפות בהם ובנוספים בעמוד מרכז המורים בגאוגברה טיוב.
 
יישומים נוספים ניתן למצוא ב- WikiGeogebra וב - GeoGebraTube

אלגברה

 גאומטריה

 טריגונומטריה

Sample Image מספרים שליליים 
Sample Image משוואות ואי-שוויונות  
Sample Image נוסחאות
Sample Image בעיות מילוליות
Sample Image סדרות

Sample Imageמספרים מרוכבים

 

Sample Image רשימת משפטים והוכחותם(אורט)

Sample Image זוויות
Sample Image משולשים
Sample Image המלבן
Sample Image מרובעים  
Sample Image מצולעים

Sample Image שטחים
Sample Image קטע אמצעים
Sample Image דמיון

Sample Imageמשפט פיתגורס

Sample Image פאי  
Sample Image המעגל
Sample Image בעיות עם המעגל  

Sample Image גאומטריית המרחב  

Sample Image וקטורים 

Sample Image בעיות חקר

 

Sample Image מעגל היחידה  
Sample Image פונקציה טריגונומטרית
Sample Image טריגונומטריה במישור


פונקציות וחדוו"א

Sample Image קריאת גרפים
Sample Image הפונקציה (קדם אנליזה) 
Sample Image הישר 
Sample Image פונקציה ריבועית 
Sample Image פונקציה פולינומיאלית
Sample Image פונקציה רציונאלית
Sample Image פונקציה מעריכית ולוגריתמית
Sample Image פונקציית השורש

Sample Image הגדרת הנגזרת  
Sample Image
תכונות הפונקציה (אנליזה)
Sample Imageהקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת
Sample Image בעיות קיצון  


Sample Image אינטגרלים

Sample Imageמספרים מרוכבים

גאומטריה אנליטית

Sample Image גאומטריה אנליטית
Sample Image מקומות גיאומטריים

 

 ספרי גאוגברה
אוסף יישומונים מקובצים

Sample Image ספר גיאומטרית המרחב

Sample Image ספר המספרים המרוכבים

Sample Image ספר הוקטורים 

Sample Image ספר הנגזרת - בפיתוח גלית נגר חריף

מאגר שאלות בגרות בשילוב יישומים דינאמיים

מדריכים לעבודה בגאוגברה

אתרים נוספים עם יישומונים

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit