בעיות קיצון

kitzon question on graph 806 winter 2016נושא: שאלות קיצון.

כיתה:  י- יא'

תיאור: יישום הדינאמי לחקירת שאלת קיצון מתוך שאלון בגרות ראשון,  חרף 2016. 

 

 

 

 

 


triangle 806 winter 2017נושא: שאלות קיצון.

כיתה:  י- יא'

תיאור: יישום הדינאמי לחקירת שאלת קיצון מתוך שאלון בגרות ראשון,  חרף 2017. היישום גם ממחיש את הקשר בין שטח המשולש ושטח האפור המשלים את הגזרה. 

 

 

 

 

 


planning a garden captureמתכננים גינה

נושא: בעיות קיצון

כיתה: י' -יב'

שאלון:   בחינת הבגרות במתמטיקה שאלון שני ב-3 יח"ל, 35803 , קיץ תשע"ו.:שאלה 6

תיאור: המטרה העיקרית של הפעילות היא להדגיש שבבעיית ערך קיצון אנחנו מחפשים את הפתרון הטוב ביותר מבין כל הפתרונות האפשריים לבעיה.

הפעילות כוללת יישומון בגאוגברה, המאפשר לראות את מגוון האפשרויות לתכנן את הגינה, מציג את גרף הפונקציה המתאימה לארך צלע הריבוע את שטח הדשא, וממחיש את העובדה שהסרטוט הנתון בדף העבודה מתאר רק אפשרות אחת מתוך מגוון האפשרויות.

שני הסעיפים האחרונים הם הרחבה לשאלה. מתבוננים בפונקציה המתארת את סכום השטחים המיועדים לפרחים, ובודקים את הקשר בין שתי הפונקציות. 

השאלה נבנתה עבור תלמידי 3 יח"ל אך בהחלט ניתן להתאימה לרמות גבוהות יותר בשלבים שונים של ההוראה.

 

 


open box kitzon

נושא: בעיות קיצון.

כיתה:

תיאור: יישום דינאמי להמחשה ולחקר של בעיית קיצון. הבעיה מתאימה לשמש כשיעור פתיחה לנושא בעיות קיצון.

התלמידים מוזמנים לבנות תיבה על פי הדגם וליצור תיבה בעלת הנפח הגדול ביותר.

תיאור של שיעור פתיחה דומה הכי טוב שיש... - בעיות ערך קיצון מאת גילה רון.

היישום מתבסס על יישומון שכתב גיא הד.


נושא: בעיות קיצון   

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי

להמחשה של בעית קיצון. בבעיה זו יש להתחשב במציאת המקסימום גם בתחום ההצבה של הפונקציה.

 


נושא: בעיות קיצון. 

כיתה:  י-י"ב

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 804 חרף תשע"ב  

תיאור: מתבסס על בחינת בגרות, שאלון 804 חרף תשע"ב. דף עבודה ויישום דינאמי לחקירת בעית קיצון במשולש ישר זווית. בדף העבודה הנחיות לחקירה ולפתרון בדרכים שונות.

שימוש במשפט התיכון ליתר שווה למחציתו.

דף העבודה והיישום נוצרו על ידי עמרי נווה ובעריכת מרכז המורים.


נושא: מבעית קיצון בהנדסת המישור

כיתה: י-י"ב 

תיאור: דף עבודה אינטרקטיבי ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 


נושא: שטח הכלוא בפרבולה.

כיתה: י"א-י"ב

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 806, קיץ תשע"א, מועד ב', שאלה 9.  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 


 

נושא: בעיות קיצון

כיתה: י"ב

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמיהמבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 807, קיץ תשע"ב, שאלה 4. 

 

 

 

 

 

 

 


 

נושא: בעיות קיצון.

כיתה: יא'- יב'

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

מבוסס על בחינת בגרות:שאלון 003, חורף תשס"ו, שאלה 5.

 

 

 

 

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit