Sample Image

פרויקט עולמי למדידת היקף כדור הארץ

כיתה: ז-י"ב

תיאור: בפיצוח הזמנה להשתתף בפרויקט בינלאומי למדידת היקף כדור הארץ באותן שיטות ועקרונות פשוטים ומדהימים

שהשתמש בהם ארטוסתנס לפני יותר מ-2000 שנה. ביום ה-22 בספטמבר,

תלמידים מרחבי העולם יבצעו את המדידה וישתפו זה את זה בתוצאותיהם.

בפיצוח הסבר על הפרויקט ואופן ביצועו וכן הסברים על שיטתו של ארטוסתנס הכוללים איורים וסרטים ממחישים.

הידע הבסיסי הנדרש לפעילות הוא מעט גיאומטריה. הפיצוח מלווה גם בשתי חידות קצרצרות ומפתיעות בנושא הקף כדור הארץ.

 


Sample Imageזהו את הזהות הטריגונומטרית

כיתה: י-י"א

תיאור: הפיצוח עוסק בהוכחות ויזואליות  של זהויות טריגונומטריות שונות כגון הנוסחאות לסכום זוויות ולזוויות כפולות.

בפיצוח משולבים יישומונים דינאמיים שניתן בעזרתם לחקור מצבים שונים ולהכליל.

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit