Active Image

פרבולה לי, לו ולה

כיתה: ט-י"ב

תיאור: פעילויות מגוונות ובלתי שגרתיות בנושא הפרבולה. הפעילות יכולה לשמש כהעשרה או כתרגול מרענן בסוף הוראת הנושא.
מצורפים גם קישורים לפעילויות ומאמרים בנושא הפרבולה.


four equations

ארבע בעיות על משוואה ריבועית

כיתה: ט-י'  

תיאור: בפיצוח ארבע בעיות להעשרה ולגוון בלימוד הנושא: משוואות ריבועיות. הבעיות מזמנות העלאת השערות וחקירתן.

 

 

 


פרבולות בתנועה

כיתה: ט-י'

תיאור: פיצוח ובו סרטונים, בהם מתוארת תנועה של פרבולה לפי תבנית אלגברית תוך שינוי פרמטר יחיד.
המשימה למצוא את תבנית הפונקציה הריבועית המתאימה בייצוג המתאים.

 

 

 


 

 

 

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit