הרצאות מוקלטות

שם המרצה: אפרת מימון.
תקציר: רצף בהוראת הגיאומטריה מתוך הסתכלות על מה שנעשה בכיתה ט' בעקבות עדכון התכנית החדשה.
למצגת
מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה.

efrat maymon retzafim geometria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


שם המרצה: ד"ר לאה דולב
תקציר: העוצמה המוטיבציונית והעוצמה הקוגניטיבית של משימה מתמטית.
למצגת 
מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה.

http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/movie_units/%D7%9C%D7%90%D7%94%20%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A6%D7%90%D7%A0%D7%95.PNG


שם המרצה: ד"ר גילה רון
תקציר: ההרצאה עוסקת בהוכחות בדרך השלילה מתוכנית הלימודים של כיתה ט, במיומנויות הדרושות להבנת הוכחות אלה, ובדרכים לפתח אותן.
למצגת 
מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה.

http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/movie_units/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94.PNG


 

שם המרצה: פרופ' רוזה לייקין
תקציר: פרופ' רוזה לייקין מסבירה מהי הצטיינות במתמטיקה וכיצד ניתן לטפח תלמידים מצטיינים ומחוננים בתחום זה.
מקור: אתר מחונNet.

http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%94-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D.PNG

 

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit