טיול רציונלי ללונה-פארק

כיתה: י-י"א 

תיאור: בפיצוח שתי בעיות אורייניות לחקירת פונקציה רציונאלית שהיא מנה של שתי פונקציות רציונאליות, 

וחקירת המשמעות של הזזות ומתיחות של פונקציה זו, תוך שימוש ביישומים דינאמיים.

החלק הראשון מתאים כפתיחה לנושא ובחלק השני בעיה מאתגרת המוצגת כמשחק.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit