Sample Image

משחקי מזל בחנוכה

כיתה: ז-י"ב

תיאור: בפיצוח בעיות ברמות קושי שונות בהסתברות. בבעייה הראשונה משחק בו ניתן להתנסות עם יישום אינטראקטיבי.
הפעילות מיועדת לתלמידי החטיבה העליונה (ולא רק).

 


גלגלי המזל

כיתה: ח-י"א

תיאור: הפיצוח בנושא הסתברות כולל יישום אינטראקטיבי (מתוך NRICH) של גלגלי מזל שונים (רולטה). בפיצוח מספר פעילויות לחקירת ההסתברות של אירועים דו שלביים ויותר. בפיצוח חקירה של הקשר בין הסתברות ניסויית,
בה חוזרים שוב ושוב על הניסוי ויוצרים טבלת שכיחויות וגרף עמודות, לבין הסתברות תיאורטית.


המבוך של גלטון

כיתה: ט-י"א


תיאור:
הפיצוח עוסק בהסתברות ומעט בסטטיסטיקה. בפיצוח פעילות לחקר התפלגות בינומית
תוך ניסוי בסימולציה דינאמית של לוח גלטון (הדומה למשולש פסקל).
התלמידים חוקרים את גרף הפעמון, העקומה הנורמלית ומפתחים את הנוסחאות להסתברות בינומית, תוך שימוש במשולש פסקל. 
בפיצוח הפניות לרקע הסטורי של ענף ההסתברות ושימושים בתרבות המודרנית (חכמת ההמונים).  

 


head

על מתמטיקה ודמוקרטיה  

כיתה: ט-י

תיאור: בפיצוח זה שתי בעיות העוסקות בהכרעות רוב.הפיצוח כולל הפניות לפעילויות ורשימות קריאה בנושא דמוקרטיה ובחירות והשימוש במתמטיקה.

 

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit