פינת המפמ״ר

המרכז הארצי למורים למתמטיקה עובד בשיתוף פעולה ובהלימה עם המפמ"רית להוראת המתמטיקה, הגב' נרית כץ וצוותה.

באתר המפמ"ר תמצאו תוכניות לימודים, הודעות ופרסומים היוצאים ממשרד המפמ"ר למתמטיקה לחינוך העל יסודי.

 

צוות ההדרכה חט"ע
צוות ההדרכה חט"ב 


מה חדש באתר המפמ"ר? 

Sample Image הודעות באתר המפמ"ר

Sample Image חוזרי מפמ"ר

Sample Image תוכנית הלימודים בחטיבת הביניים

Sample Image תוכנית הלימודים בחטיבה העליונה

 

 

 

 

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit