עד קצה הגבול

Sample Image

כיתה: י-י"ב

תיאור: הפיצוח עוסק בחקירת הפונקציות המעריכיות והלוגריתמיות.
בפיצוח שלש פעילויות: בראשונה חוקרים שאיפה לאינסוף של פונקציות שונות.
בפעילות השניה חוקרים בעזרת יישום דינאמי את הקשר בין פונקציה כלשהי להרכבתה עם פונקציה מעריכית.
הושם דגש על אסימפטוטות ונקודות מיוחדות.
בפעילות האחרונה, הבנויה לעבודה עצמית, מתבקשים התלמידים לחקור פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות
על פי אסימפטוטות ונקודות אי רציפות (ללא נגזרת). 

 

 


 

 

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit