move the integral up and down 1להזיז את השטח מעלה מטה

בעקבות בחינת הבגרות 5 יח"ל – שאלון 2  – חרף תשע"ח,  שאלה 4 – סעיף ג

נושא: אינטגרלים

כיתה: יב'

תיאור: בפעילות זו נחקור את הקשר בין האינטגרלים  של שתי פונקציות שהן הזזה אנכית אחת של השנייה. נשים לב שבהזזות אנכיות יש תוספת שטח מלבני שרוחבו כתחום האינטגרל המסויים וגובהו כגודל ההזזה האנכית. ניתן להראות זאת הן באופן גרפי והן באופן אלגברי.

הפעילות מלווה בשני יישומונים, האחד לחקירת תכונות האינטגרל של פונקציה מוזזת אנכית והשני המיועד להדגמת שאלת הבגרות.


move the integral to the sideלהזיז את השטח הצידה

בעקבות בחינת הבגרות 5 יח"ל – שאלון 1  – קיץ תשע"ז,  מועד א – שאלה 6 – סעיף ג

נושא: אינטגרלים

כיתה: י'- יא'

תיאור: בפעילות זו נתמקד בסעיף האחרון של השאלה, בו מתבקשים למצוא את הקשר בין האינטגרלים  של שתי פונקציות שהן הזזה אופקית אחת של השנייה. נשים לב שבהזזות אופקיות, כאשר מזיזים את גבולות האינטגרל בהתאם, ערך האינטגרל לא משתנה. כמו כן ניתן לראות כי השטח המייצג את האינטגרל בפונקציה המקורית מוזז עם הפונקציה המוזזת. בפעילות נדרש גם להפעיל שיקולי סימטריה של פונקציה זוגית ואי זוגית.

הפעילות מלווה ביישומון.


even and odd functionאינטגרל של פונקציה זוגית ואי זוגית

בעקבות בחינת הבגרות – שאלון ראשון  – חרף תשע"ח  – שאלה 6 – סעיף ג

נושא: אינטגרלים

כיתה: י'- יא'

תיאור: בפעילות זו נתמקד בסעיף האחרון של השאלה, בו מתבקשים לחשב את האינטגרל, וניתן להיעזר שם בתכונת האי זוגיות של הפונקציה. 

נתבונן בתכונות הסימטריה של פונקציות זוגיות ואי זוגיות ונשאל כיצד ניתן להיעזר בהן בחישובי אינטרגלים.  נסתכל על השטח מתחת לגרף המייצג את האינטגרל. נסיק כי האינטגרלים בתחומים סימטריים של פונקציות אי זוגיות הם נגדיים (השטח שווה, אך כשהוא מתחת לציר ה-x האינטגרל שלילי) ואילו של פונקציות זוגיות שווים. 

הפעילות מלווה ביישומון בעזרתו ניתן להעלות השערות, לנמקן ולהוכיח.


makbilitהמקבילית

נושא: גאומטריה – המרובעים

כיתה: ט'- י'

תיאור: השאלה מתוך מבחן המפמ"ר מהווה בסיס לפעילות חקר והתנסות בעזרת יישומון  בגאוגברה. על ידי הזזת קודקודי המקבילית ניתן לבחון מצבים שונים העונים על נתוני השאלה ובכך לסקור את תכונות המרובעים. ניתן לדון בהסברים השונים המתאימים לשאלות המנוסחות באמצעות "תמיד/ לפעמים/ אף פעם לא?". הפעילות מזמנת דיון בשאלה אילו נתונים מספיקים להוכחה והאם יש נתונים עודפים.

במשימה חקר ושימוש במשפטים:

- תכונות המקבילית ומרובעים אחרים

- תנאים המבטיחים שמרובע הוא מקבילית

- התיכון ליתר שווה למחציתו. והמשפט ההפוך.

- משפט קטע אמצעים במשולש


כדאי להזיז את הפונקציה

בעקבות בחינת הבגרות לתלמידי 5 יחידות – 35581 – קיץ תשע"ז – מועד ב -  שאלה 6

נושא: חקירת פונקציות

כיתה: י'-יא'

תאור: בפעילות זו אנו מפנים את תשומת לב התלמידים למבנה האלגברי של הפונקציה וכי ניתן להסתכל  על הפונקציה כהזזה אופקית של פונקציה פשוטה יותר .

בחלק השני – חקירת  הרכבת הפונקציה ערך מוחלט על גרף הפונקציה ובדיקת מקרים שונים כאשר מזיזים את הפונקציה מעלה מטה.


bike and bicycle captureאופניים ואופנוע זה מול זה

בעקבות מבחן מפמ"ר תשע"ז

נושא: בעיות תנועה

כיתה: י'-יא'

תיאור: מטרת הפעילות היא להסב את תשומת לב התלמידים לכך שלפעמים התבוננות בקשרים בין המשתנים בשאלה מאפשרת לפתור אותה בקלות ולייחס משמעות לתוצאות.

בשאלה זו נתון יחס המהירויות של שני הרוכבים. כיוון שהרוכבים יצאו לדרך באותה השעה, יחס המהירויות ביניהם קובע את היחס בין קטעי הדרך אותם השלימו בכל נקודת זמן, ולכן גם את היחס בין קטעי הדרך אותם ישלימו בעת המפגש ביניהם.

לכן ברור שרוכב האופנוע עבר פי 4 אשר רוכב האופניים. רוכב האופניים עבר בדיוק חמישית מהדרך. על כך מבוססים הפעילות והפתרון המוצע. היישומון אופניים ואופנוע המקושר לפעילות ממחיש את הקשר בין המשתנים בשאלה.  

 


rectangle and parabula captureמלבן ופרבולה

בעקבות מבחן מפמ"ר תשע"ז 

נושא: טרנספורמציות של פונקציה ממעלה שנייה

כיתה: י'-יא'

תיאור: חלקה הראשון של הפעילות תומך בהבנת התכנים העומדים בבסיס הפעילות המקורית, במקרה זה, טרנספורמציות של פונקציה ממעלה שנייה, וחלקה השני מרחיב את הפעילות ומשלב חקר. במקרה זה התמקדנו בביטוי האלגברי לשטח המלבן המופיע בשאלה המקורית. בהמשך נחקור שטח של מלבן נוסף, ונקשר בין הפירוש הגאומטרי שלו בעזרת סכומי מלבנים לבין שקילות של ביטויים אלגבריים.

 

 

 

 

 


משולשים החסומים בפרבולה2017 07 11 1038

בעקבות בחינת הבגרות לתלמידי 5 יחידות – 35581 – קיץ תשע"ז – מועד א -  שאלה 8

נושא: בעיות קיצון.

כיתה: י'-יא'

תיאור: בפעילות נבחן את תהליך פתרון בעיית הקיצון בלווי של יישומון דינאמי. בפעילות הנחייה לבניית המשולש החסום בפרבולה הן באופן גאומטרי והן אלגברי לשם בניית פונקציית המטרה למציאת השטח המקסימלי שלו בתחום בו הפונקציה אי שלילית.
ביישומון ניתן לעקוב אחר שטחי המשולשים השונים המתקבלים, ולעקוב אחר גרף פונקציית המטרה. ערכי פונקציית המטרה חיוביים בלבד, לכן יש להגדירה בעזרת ערך מוחלט (או לפצל לשני תחומים).

סרטונים:

movie icon בעיית קיצון ויישומון – חלק א

movie icon בעיית קיצון ויישומון – חלק ב

movie icon איך בונים יישומון בגאוגברה בעית קיצון


roots workעבודת שורשים

בעקבות בחינת הבגרות לתלמידי 4 יחידות – 35481 – קיץ תשע"ו – מועד ב -  שאלה 6

נושא: שורשים.

כיתה: י'-יא'

תיאור: הפעילות עוסקת בפונקציית שרש מורכבת.

נקודת המוצא לפעילות היא שאלה המבוססת על בחינת הבגרות (בשינוי מספרים), שניתן לחקור חקירה איכותנית באמצעות תכונות הפונקציה הפנימית.

לאחר חקירה של פונקציה הנתונה עם מספרים, עוברים לסרטט גרף נוסף של פונקציית שורש מורכבת, באמצעות גרף הפונקציה הפנימית בלבד. פעולה זו ממקדת את תשומת הלב בתכונות של הפונקציות ובקשר ביניהן יותר מאשר בערכים המספריים.

לסיום, משימה הפוכה: חיפוש, באמצעות יישומון, של פונקציות המתאימות לגרפים נתונים.


function step by step captureאל הפונקציה צעד אחר צעד

נושא: אנליזה, חקירת פונקציות מנה עם שורש, אינטגרל

כיתה: יא'

שאלון: שאלון ראשון ב5 יח"ל- 806 - חרף תשעז- שאלה 7

תיאור: בפעילות נתבונן בפונקציה נתונה מתוך שאלת הבגרות. בפעילות שני חלקים:
בראשון הנחיה לחקור משפחה של פונקציות, פונקצית מנה עם שורש , באופן איכותני, ללא נגזרת.נסתכל על בניית פונקציה, צעד אחר צעד בעזרת פעולות על פונקציה כגון: הרכבה של פונקצית שורש, מציאת פונקציה הופכית , וכפל פונקציות. בפעילות התייחסות לתכונות של הפונקציה הנחקרת, וכן למקרים פרטיים במשפחה (a=0).
בחלק השני, התבוננות באינטגרלים והקשר שלהם לשטחים ולתכונות הפונקציה.

מומלץ להיעזר בחקירת הפונקציות בתוכנה גרפית כגון גאוגברה או desmos.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit