כתב העת על"ה - עלון למורי המתמטיקה, הוא כתב עת שפיט היוצא לאור על ידי המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, שפועל במסגרת הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, בשיתוף משרד החינוך ומנהלת מל"מ.

אודות

 

Alle55 front 2

על"ה 55 תשע"ז, 2017

front cover

על"ה 54, תשע"ו, 2016

front cover alle 53

על"ה 53 תשע"ו, 2016

fron alle 52

על"ה 52 תשע"ה, 2015

alle51

על"ה 51 תשע"ה, 2015

ALLE50SMALL1

על"ה 50 תשע"ד, 2014

     

גליונות 40-49

גליונות 30-39

גליונות 20-29

גליונות 10-19

גליונות 1-9

     

 

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit