על"ה – עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735

 

כתב העת על"ה - עלון למורי המתמטיקה, הוא כתב עת שפיט היוצא לאור על ידי המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי. מרכז המורים פועל במסגרת הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, בשיתוף משרד החינוך ומנהלת מל"מ.

כתב העת מיועד לקהילת העוסקים בחינוך מתמטי: מורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, מכשירי מורים, מורי מורים, סטודנטים להוראת מתמטיקה וחינוך מתמטי וחוקרים בתחום החינוך המתמטי. 

כתב העת כולל מאמרים מגוונים במתמטיקה ודידקטיקה של הוראת המתמטיקה ומאמרים מתחום המחקר בחינוך מתמטי.

עורכת אקדמית

ד"ר גילה רון, המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, אוניברסיטת חיפה

מערכת

ד"ר ורדה טלמון, מנהלת מרכז המורים

פרופ' מריטה ברבש, מכללת אחוה

פרופ' מיכל טבח, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' בוריס קויצ'ו, מכון ויצמן למדע

ד"ר מיכל איילון, אוניברסיטת חיפה
ד"ר אביטל אלבוים כהן, תיכון ע"ש אהרון קציר, רחובות
ד"ר גילה רון, המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, אוניברסיטת חיפה, ומכללת אוהלו

גאולה סבר, המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

ניצה שיאון, משרד החינוך

יועצים מדעיים

פרופ' דוד בלנק, אוניברסיטת חיפה
פרופ' רוזה לייקין, אוניברסיטת חיפה


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit