pinat chaiלשאוף לטוב ביותר

כיתות: י'- יא'.

תיאור: אוגדן פעילויות זה מציג מספר בעיות קיצון מתפתחות עם דגשים שונים. האוסף בנוי כמספר רצפי פעילויות, מלוות ישומונים לחקר והמחשה.

הפעילויות מיועדות לתלמידים ומבוססות על פעילויות מהספר "ללמוד וללמד אנליזה", שיצא לאור בשיתוף פעולה של המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון, מנהלת מל"מ ומשרד החינוך .

 

 

 

 

 

 

 


המחנה "הכי הכי"
Active Image

כיתה: ט-י"ב

תיאור: הפיצוח המחנה "הכי הכי" בפעילות אוסף בעיות שבהן יש למצוא ערכי קיצון של הבעיה בדרכים שונות,
לאו דווקא בעזרת חשבון דיפרנציאלי.רוב הפעילויות מתאימות גם לתלמידי חטיבת הביניים.לפעילות מצורפים מאמרים לקריאה נוספת בנושא.

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit