לימודים באוניברסיטאות ובמכללות

הפקולטה לחינוך, למדע וטכנולוגיה - הטכניון

לימודים לתארים מתקדמים


החוג לחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי - אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני ולימודי המשך בחוג לחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי בביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל אביב.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit